to bless, to make happy or blessed

listen to the pronunciation of to bless, to make happy or blessed
İngilizce - Türkçe

to bless, to make happy or blessed teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

beatify
{f} aziz ilan etmek (ölmüş)
beatify
öImüş birkimsenin ilk azizlik derecesine çıkarıldığının Papa tarafından ilân edilmesi
beatify
kutsa
beatify
saadete ulaştırmak
beatify
mutlu etmek
beatify
öImüş bir kimseyi azizlik mertebesine çıkarmak
beatify
hayır duası et
beatify
{f} çok sevindirmek
beatify
{f} şad etmek
İngilizce - İngilizce
{v} beatify
to bless, to make happy or blessed