to blacken thoroughly; to make very black

listen to the pronunciation of to blacken thoroughly; to make very black
İngilizce - Türkçe

to blacken thoroughly; to make very black teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

denigrate
kötülemek

Tatoeba, yalnızca imajını kötülemek ve faaliyetini aşağılamak isteyenleri işbirlikçi olarak kabul etmemeli. - Tatoeba should not admit as collaborators those who only wish to denigrate its image and demean its activity.

denigrate
{f} çekiştirmek
denigrate
leke sürmek
denigrate
yermek
denigrate
karalamak
denigrate
{f} iftira etmek, leke sürmek, karalamak, kara çalmak, çamur atmak
denigrate
{f} iftira etmek
İngilizce - İngilizce
denigrate
to blacken thoroughly; to make very black