to bewilder; to stupefy; to bring into a maze

listen to the pronunciation of to bewilder; to stupefy; to bring into a maze
İngilizce - Türkçe

to bewilder; to stupefy; to bring into a maze teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

amaze
{f} şaşırtmak

Sizin şefkatiniz beni şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor. - Your compassion never ceases to amaze me.

Tom beni şaşırtmaktan asla vaz geçmez. - Tom never ceases to amaze me.

amaze
{f} afallatmak
amaze
şaşkınlık uyandırmak
amaze
şaşkına çevirmek
amaze
hayret uyandırmak
amaze
hayrette bırakmak
amaze
hayrete düşürmek
amaze
şaşırt

Onun ani istifası beni şaşırttı. - I was amazed at his abrupt resignation.

Sirkler çocukları şaşırttı ve sevindirdi. - The circus amazed and delighted the children.

amaze
acayip amazingly şaşılacak surette
amaze
garip
amaze
hayret verici
amaze
{f} hayran bırakmak
amaze
amazing şaşırtıcı
amaze
amazement hayret
amaze
{f} hayret ettirmek
amaze
şaşkınlık

Şaşkınlık ve hayranlık dolu olarak ona baktım. Bir süre sonra o seslendi Aval aval bakarak orada durma! - I looked at her full of amazement and admiration. After a while she hissed Don't stand there gawking!

İkimiz de şaşkınlık içinde gülümsedik. - We both smiled in amazement.

İngilizce - İngilizce
amaze
to bewilder; to stupefy; to bring into a maze