to become wrinkled

listen to the pronunciation of to become wrinkled
İngilizce - Türkçe

to become wrinkled teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

frill
farba
crumple
kırıştırmak
crumple
buruşmak
crumple
kırışmak
crumple
buruşturmak
crumple
buruştur

Tom kağıdı buruşturdu. - Tom crumpled the paper.

Tom kağıdı buruşturdu ve onu çöp kutusuna attı. - Tom crumpled up the paper and threw it in the trashcan.

become wrinkled
kırışmak
crumple
{f} çökmek
crumple
{f} çökertmek
crumple
bozul/buruş/buruştur
crumple
{f} devirmek
crumple
{f} düşmek
frill
{i} fırfır, farbala
frill
gösterişli tavır
İngilizce - İngilizce
shrivel
crumple
frill
to become wrinkled

  Heceleme

  to be·come wrinkled

  Türkçe nasıl söylenir

  tı bîkʌm rîngkıld

  Telaffuz

  /tə bəˈkəm ˈrəɴɢkəld/ /tə bɪˈkʌm ˈrɪŋkəld/