to become filled with wonderment or admiration; to be amazed at something

listen to the pronunciation of to become filled with wonderment or admiration; to be amazed at something
İngilizce - Türkçe

to become filled with wonderment or admiration; to be amazed at something teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

marvel
marvel hayret et
marvel
{i} olağanüstü şey
marvel
{i} mucize
marvel
hayret

Öğretmen benim yanıtıma hayret etti. - The teacher marvelled at my response.

Alternatiflerin yokluğu zihni hayret verici bir şekilde temizler. - The absence of alternatives clears the mind marvelously.

marvel
şaşılacak şey
marvel
{f} hayret etmek
marvel
{i} harika

Onun harika olduğunu düşündüm. - I thought it was marvelous.

Onun harika bir mizah anlayaşı vardır. - She has a marvelous sense of humor.

marvel
{f} garipsemek
marvel
garip bulmak
marvel
hayret uyandıran şey
marvel
{f} şaşmak
İngilizce - İngilizce
marvel
to become filled with wonderment or admiration; to be amazed at something