to be struck with surprise, astonishment, or wonder; to wonder

listen to the pronunciation of to be struck with surprise, astonishment, or wonder; to wonder
İngilizce - Türkçe

to be struck with surprise, astonishment, or wonder; to wonder teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

marvel
marvel hayret et
marvel
{i} olağanüstü şey
marvel
{i} mucize
marvel
hayret

Hikaye hayret verici olaylarla doluydu. - The story was full of marvelous happenings.

Öğretmen benim yanıtıma hayret etti. - The teacher marvelled at my response.

marvel
şaşılacak şey
marvel
{f} hayret etmek
marvel
{i} harika

Harika bir zaman geçirdim. - I had a marvelous time.

Paris'teki Picasso Müzesinde harika tablolar ve resimler var. - In the Picasso Museum in Paris, there are marvelous paintings and drawings!

marvel
{f} garipsemek
marvel
garip bulmak
marvel
hayret uyandıran şey
marvel
{f} şaşmak
İngilizce - İngilizce
marvel
to be struck with surprise, astonishment, or wonder; to wonder