to be present as a spectator; as, to assist at a public meeting

listen to the pronunciation of to be present as a spectator; as, to assist at a public meeting
İngilizce - Türkçe

to be present as a spectator; as, to assist at a public meeting teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

assist
{f} yardım etmek

Onlar bize yardım etmek için geldiler. - They came to our assistance.

Tom sana yardım etmek için görevlendirilecek. - Tom will be assigned to assist you.

assist
yardım etmek desteklemek
assist
asistanlık yapmak
assist
asiste etmek
assist
desteklemek
assist
{f} yardım et

Mobilyayı taşımada ona yardım ettim. - I assisted her in moving the furniture.

Onlar bize yardım etmek için geldiler. - They came to our assistance.

assist
sayı yaptırma (takım)
assist
yardım assist at hazır bulunmak assistance yardım
assist
muavenet etmek
assist
{f} yardımcı olmak

Bana yardımcı olmak için yolunu değiştirdi. - He went out of his way to assist me.

İdrar şişesi ile tuvalete gidecek birisine yardımcı olmak için teknik terminoloji nedir? - What's the technical terminology for assisting someone to go to the toilet with a urine bottle?

assist
imdat
assist
yardımcı assistant professor asistan yardım et
assist
muavenet
assist
iane vermek
assist
yardım

Yardım edebilir miyim? - May I be of assistance?

Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar. - Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

assist
{f} hazır bulunmak
assist
iane assistant muavin
İngilizce - İngilizce
assist
to be present as a spectator; as, to assist at a public meeting