to be irresistibly charming or attractive to

listen to the pronunciation of to be irresistibly charming or attractive to
İngilizce - Türkçe

to be irresistibly charming or attractive to teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fascinate
{f} hayran bırakmak
fascinate
{f} cezbetmek
fascinate
{f} (birinin) ilgisini/merakını çok çekmek
fascinate
büyüleyici
fascinate
büyüle

Kediler tarafından büyülendim. - I'm fascinated by cats.

O, onun güzelliği ile büyülendi. - He was fascinated with her beauty.

fascinate
{f} hipnotize etmek
fascinate
ilgisini çok çekmek
fascinate
merakını çok çekmek
fascinate
aklını almak
fascinate
etkilemek
fascinate
büyülemek
İngilizce - İngilizce
fascinate
to be irresistibly charming or attractive to

  Heceleme

  to be ir·re·sist·i·bly charm·ing or at·trac·tive to

  Türkçe nasıl söylenir

  tı bi îrîzîstıbli çärmîng ır ıträktîv tı

  Telaffuz

  /tə bē ˌərəˈzəstəblē ˈʧärməɴɢ ər əˈtraktəv tə/ /tə biː ˌɪrɪˈzɪstəbliː ˈʧɑːrmɪŋ ɜr əˈtræktɪv tə/

  Günün kelimesi

  obsequious