to be inefficient in government management

listen to the pronunciation of to be inefficient in government management
İngilizce - Türkçe

to be inefficient in government management teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

misrule
(isim) kötü yönetim
misrule
kötü idare etmek
to be in
olmak

O, öğle yemeğinde zamanında olmak için babasına söz verdi. - She promised her father to be in time for lunch.

Tom'un yerinde olmak istemem. - I wouldn't like to be in Tom's shoes.

misrule
{f} kötü yönetmek
misrule
kötü yönet
misrule
{i} kötü yönetim
misrule
{f} karışıklık
misrule
kargaşa/kötü yönetim
misrule
{f} kötü hükümet
İngilizce - İngilizce
misrule
to be inefficient in government management

  Heceleme

  to be in·ef·fi·cient in gov·ern·ment man·age·ment

  Türkçe nasıl söylenir

  tı bi înîfîşınt în gʌvırmınt mänıcmınt

  Telaffuz

  /tə bē ənəˈfəsʜənt ən ˈgəvərmənt ˈmanəʤmənt/ /tə biː ɪnɪˈfɪʃənt ɪn ˈɡʌvɜrmənt ˈmænəʤmənt/

  Günün kelimesi

  sward