to be in good health

listen to the pronunciation of to be in good health
İngilizce - Türkçe
sıhhatte bulunmak
eli ayağı tutmak
afiyette bulunmak
in good health
sağlıklı

O, birkaç yıldır sağlıklı değil. - He has not been in good health for some years.

Sağlıklı kalabildiğim sürece uzun yaşamak isterim. - I want to live as long as I can stay in good health.

to be good
uslu durmak
to be in
olmak

O anda Boston'da olmak müthiş heyecan vericiydi. - It was tremendously exciting to be in Boston at that time.

İlerde ne olmak istiyorsun? - What do you want to be in the future?

in good health
sağlığı yerinde

Tom'un hâlâ sağlığı yerinde. - Tom is still in good health.

Bütün ailemin sağlığı yerinde. - My family are all in good health.

in good health
esen
in good health
afiyette
İngilizce - İngilizce

to be in good health teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

in good health
healthy

My father is healthy. - My father is in good health.

to be in good health