to be carried on the back of an animal, as a horse

listen to the pronunciation of to be carried on the back of an animal, as a horse
İngilizce - Türkçe

to be carried on the back of an animal, as a horse teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ride
{f} binmek

Tom Mary'ye onun atına binmek isteyip istemediğini sordu. - Tom asked Mary if she wanted to ride his horse.

Bir ata binmek istiyorum. - I want to ride a horse.

ride
{f} arabaya binmek (sürmeden)
ride
{f} yüzmek
ride
{f} bulut vb
ride
(su) üstünde kalmak
ride
(in ile) yolculuk etmek
ride
gıcık etmek
ride
eleştirmek
ride
{f} geçmek (yol)
ride
binip gitmek
ride
{f} sürüklenmek
ride
yüzmek binilmesi rahat olmak
ride
bindirmek
ride
{f} gırgıra almak
ride
{f} havada kalmak
ride
{f} taşımak (omuzunda vb)
ride
huküm sürmek
ride
{f} kafa bulmak
ride
zorla yönetmek
ride
{f} kullanmak

Kasksız motosiklet kullanmak tehlikelidir. - It is dangerous to ride a motorbike without a helmet.

İngilizce - İngilizce
ride
to be carried on the back of an animal, as a horse