to attend; to be attentive

listen to the pronunciation of to attend; to be attentive
İngilizce - Türkçe

to attend; to be attentive teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

perpend
etraflıca düşünmek
perpend
tasarlamak
perpend
duvarın iki yanından görünen ta
perpend
zihinde tartmak
perpend
mülâhaza etmek
İngilizce - İngilizce
perpend
to attend; to be attentive