to assail or ply, as with requests or demands

listen to the pronunciation of to assail or ply, as with requests or demands
İngilizce - Türkçe

to assail or ply, as with requests or demands teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

besiege
besiegementkuşatma
besiege
besiegerkuşatan kimse
besiege
{f} kuşatmak
besiege
(Politika, Siyaset) etrafını sarmak
besiege
çevresini sarmak
besiege
etrafını almak
besiege
kuşatma altında tutmak
besiege
kuşatma altına almak
besiege
kuşatma
besiege
sıkmak
besiege
bunaltmak
besiege
dört bir yandan sarmak
besiege
çevirmek
besiege
kuşat

Türkler 1683'te Viyana'yı ikinci kez kuşattı. - In 1683, the Turks besieged Vienne for the second time.

O, Outonic şövalyeleri tarafından kuşatılmış Ostyn kalesinin savunmasını başlattı. - He led the defense of Ostyn castle, besieged by the Teutonic knights.

besiege
rahat vermemek
besiege
üstüne varmak
besiege
çevir/sıkıştır
besiege
kuşatmak muhasara etmek
besiege
{f} sıkıştırmak
İngilizce - İngilizce
besiege
to assail or ply, as with requests or demands