kuşat

listen to the pronunciation of kuşat
Türkçe - İngilizce
beset

The problem was beset with difficulties. - Sorun zorluklarla kuşatıldı.

encircle
{f} encompassing
encompass
besiege

Armed forces besieged the city. - Silahlı kuvvetler şehri kuşattı.

In 1683, the Turks besieged Vienne for the second time. - Türkler 1683'te Viyana'yı ikinci kez kuşattı.

{f} besetting
cordon off
{f} besieging
engird
surround

The soldiers surrounded the village. - Askerler köyü kuşattı.

I see that I am surrounded by hostile faces. - Düşman yüzler tarafından kuşatıldığımı görüyorum.

surrounding

They're surrounding us. - Onlar bizi kuşatıyor.

cordonoff
kuşat