to act in response to something

listen to the pronunciation of to act in response to something
İngilizce - Türkçe

to act in response to something teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

react
tepki göstermek

Tom tepki göstermek için çok afallamıştı. - Tom was too stunned to react.

Hızla tepki göstermek zorundaydık. - We had to react quickly.

react
tepkimeye girmek
react
reaksiyon göstermek
react
mukabele etmek
react
aksi yönde hareket etmek
react
karşılık vermek
react
tepki göster

Tom tepki gösteremeyecek kadar çok şaşırmıştı. - Tom was too surprised to react.

Tom içgüdüsel olarak tepki gösterdi. - Tom reacted instinctively.

react
tepkimek
react
{f} tepki yapmak
react
{f} tepkimek [kim.]
react
(Tıp) Kimyasal olaya iştirak etmek, reaksiyona girmek
react
{f} (to) (-e) tepki göstermek, tepkimek
react
(Tıp) Herhangi bir uyarıya karşılık vermek, tepki göstermek
react
{f} karşı etki yapmak
react
(Tekstil) reaksiyona girmek
İngilizce - İngilizce
react
to act in response to something

  Heceleme

  to act in re·sponse to some·thing

  Türkçe nasıl söylenir

  tı äkt în rispäns tı sʌmthîng

  Telaffuz

  /tə ˈakt ən rēˈspäns tə ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /tə ˈækt ɪn riːˈspɑːns tə ˈsʌmθɪŋ/

  Günün kelimesi

  canicular