to accomplish; to achieve

listen to the pronunciation of to accomplish; to achieve
İngilizce - Türkçe

to accomplish; to achieve teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

attain
attainable ulaşılabilir
attain
eriş,ulaş
attain
idrak etmek
attain
karşılaşmak
attain
rastgelmek
attain
elde etmek
attain
ulaşmak

Biz hedefe ulaşmak için karşılıklı yardımın gerekli olduğu sonucuna vardık. - We concluded that mutual aid was essential for attaining the goal.

Bu amaca ulaşmak mümkün değildir. - That aim is impossible to attain.

attain
{f} erişmek
attain
istihsali mümkün
attain
vâsıl olmak
attain
(Mukavele) ulaşmak, erişmek, varmak; kazanmak
attain
(fiil) ulaşmak, erişmek, varmak, gelmek, elde etmek, kazanmak
attain
{f} varmak
attain
(Avrupa Birliği) erişmek, elde etmek, kazanmak
attain
{f} elde etmek, kazanmak
attain
maksadına kavuşmak
attain
ele geçirilebilir
attain
{f} gelmek
attain
hedefine ulaş

Sonunda, hedefine ulaştı. - Finally, he attained his goal.

Sen hedefine ulaştın mı? - Have you attained your goal?

İngilizce - İngilizce
attain
to accomplish; to achieve