time interval

listen to the pronunciation of time interval
İngilizce - Türkçe
zaman aralığı

Eğer konsantre olursanız, daha kısa zaman aralığında bitirebileceksiniz. - If you concentrate, you'll be able to finish within a shorter time interval.

(Askeri) ZAMAN FASILASI, GÖZETLEME FASILASI: Hareket halindeki bir hedefi takipte, müteakip iki gözetleme arasındaki zaman fasılası
boy farkı
time interval recorder
(Askeri) KRONOMETRE: Dakika, saniye ve saniyenin küsuratına ait zaman fasılalarını gösteren ve istenildiği zaman durdurulabilen bir alet. Buna (stop watch) da denir
precise time and time interval
(Askeri) kesin zaman ve zaman aralığı
reporting time interval
(Askeri) RAPOR ETME FASILASI: 1. Gözetlemede, bir olayın tesbit edilmesi ile kullanıcı tarafından raporun alınması arasında geçen zaman. 2. Muhaberede, gönderen terminalden en son alıcıya kadar verilerin veya bir raporun gönderilmesi için geçen süre. Ayrıca bakınız: "near real time"
reporting time interval
(Askeri) rapor etme fasılası
İngilizce - İngilizce
A period of time with fixed, well-defined limits
A time interval is the period between any two time instants, measured in units, such as days, seconds, and fractions of a second, that are not associated with a specific calendar Time intervals may be negative The periods 2 days and 10 seconds, 86400 and 1/3 seconds and 31104000 75 seconds are all examples of time intervals Mathematical operations such as addition, multiplication and subdivision can be applied to time intervals
The time interval is the portion of the event log currently displayed in the View Graph If timestamping is enabled, the time interval is an amount of time If sequential event display is used, the time interval is a number of events
The duration between two instants read on the same time scale
a definite length of time marked off by two instants
Represented as elapsed time e g x hours, 1 day, x days
time interval