threat or coercion by display or aiming a firearm or similar weapon

listen to the pronunciation of threat or coercion by display or aiming a firearm or similar weapon
İngilizce - Türkçe

threat or coercion by display or aiming a firearm or similar weapon teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

gunpoint
silah tehdit
gunpoint
(Askeri) namlu yönü
İngilizce - İngilizce
gunpoint
threat or coercion by display or aiming a firearm or similar weapon

  Heceleme

  threat or co·er·cion by dis·play or aiming a fire·arm or si·mi·lar weap·on

  Türkçe nasıl söylenir

  thret ır kōırşın bay dîspley ır eymîng ı fayırärm ır sîmılır wepın

  Telaffuz

  /ˈᴛʜret ər kōˈərsʜən ˈbī dəˈsplā ər ˈāməɴɢ ə ˈfīərˌärm ər ˈsəmələr ˈwepən/ /ˈθrɛt ɜr koʊˈɜrʃən ˈbaɪ dɪˈspleɪ ɜr ˈeɪmɪŋ ə ˈfaɪɜrˌɑːrm ɜr ˈsɪməlɜr ˈwɛpən/

  Günün kelimesi

  judas