this has no regular form and is not confined to any particular medium

listen to the pronunciation of this has no regular form and is not confined to any particular medium
İngilizce - Türkçe

this has no regular form and is not confined to any particular medium teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

rhapsody
{i} rapsodi
rhapsody
bayılma
rhapsody
aşırı övgü
rhapsody
{i} heyecanlı ve duygusal konuşma
rhapsody
{i} heyecan
rhapsody
{i} coşku
rhapsody
{i} müz. rapsodi
İngilizce - İngilizce
rhapsody
this has no regular form and is not confined to any particular medium

  Heceleme

  this has no re·gu·lar form and I·s not con·fined to a·ny par·ti·cu·lar me·di·um

  Türkçe nasıl söylenir

  dhîs hız nō reygyılır fôrm ınd îz nät kınfaynd tı eni pırtîkyılır midiım

  Telaffuz

  /ᴛʜəs həz ˈnō ˈrāgyələr ˈfôrm ənd əz ˈnät kənˈfīnd tə ˈenē pərˈtəkyələr ˈmēdēəm/ /ðɪs həz ˈnoʊ ˈreɪɡjəlɜr ˈfɔːrm ənd ɪz ˈnɑːt kənˈfaɪnd tə ˈɛniː pɜrˈtɪkjəlɜr ˈmiːdiːəm/