thing about which one is fastidious

listen to the pronunciation of thing about which one is fastidious
Englisch - Türkisch
sinir
thing about which one is fastidious

  Silbentrennung

  thing a·bout which one I·s fas·tid·i·ous

  Türkische aussprache

  thîng ıbaut hwîç hwʌn îz fästîdiıs

  Aussprache

  /ˈᴛʜəɴɢ əˈbout ˈhwəʧ ˈhwən əz faˈstədēəs/ /ˈθɪŋ əˈbaʊt ˈhwɪʧ ˈhwʌn ɪz fæˈstɪdiːəs/

  Wort des Tages

  paparazzo
Favoriten