there pronounced weak or strong for meanings

listen to the pronunciation of there pronounced weak or strong for meanings
İngilizce - Türkçe

there pronounced weak or strong for meanings teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

there
oraya

Oraya nasıl gideceğimi söyleyebilir misin? - Could you tell me how to get there?

Yumi oraya kendi gitti. - Yumi went there by herself.

there
orada

Yıllar önce orada bir kale vardı. - There was a castle here many years ago.

Onlar orada garip bir hayvan gördü. - They saw a strange animal there.

there
şurada

Şurada duran adam kim? - Who's that man standing over there?

Şurada gazete okuyan adam benim dayım. - The man reading a paper over there is my uncle.

there
There is still time
there
o yer

O yerde birçok insan kalıntısı vardı. - There were a lot of human remains in that place.

there
ünlem orada
there
var

Duvarda bir saat var. - There is a clock on the wall.

Teoride, teori ve pratik arasında hiçbir fark yoktur. Fakat pratikte, var. - In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is.

there
İşte ...: There
there
o konuda

O konuda hiçbir sorun yoktu. - There was no question about that.

O konuda Tom'un yapabileceği hiçbir şey yok. - There's nothing that Tom can do about that.

there
ünlem İşte Alsana Gördün mü? Bu kelime be fiilinden önce gelince varlık belirtir ve özne fiilden sonra gelir
there
oradaki

Oradaki o ev Tom'un yaşadığı yerdir. - That house over there is where Tom lives.

Biz oradaki masada oturabilir miyiz? - Can we sit at the table over there?

there
işte!

Bu işte bir bit yeniği var. - There's something fishy going on.

İşte hocamız geliyor. - There comes our teacher.

there
oralarda

Hemen sahilin oralarda beğeneceğini düşündüğüm gerçekten iyi bir lokanta var. - There is a really good restaurant just off the beach that I think you'd enjoy.

Yarın Kaşgar'a ya da oralarda bir yere varabilirim. - I might arrive in Kashgar or somewhere thereabouts tomorrow.

there
{ü} gördün mü

Bunu bana yanıtla. Onu orada gördün mü? - Answer me this. Did you see her there?

Orada birini gördün mü? - Did you see anybody there?

there
orayı

Hazine için orayı burayı kazdılar. - They dug here and there for treasure.

Orayı seveceğini düşünüyorum. - I think you'd like it there.

İngilizce - İngilizce
there
there pronounced weak or strong for meanings

  Heceleme

  there pro·nounced weak or strong for meanings

  Türkçe nasıl söylenir

  dher prınaunst wik ır strông fôr minîngz

  Telaffuz

  /ˈᴛʜer prəˈnounst ˈwēk ər ˈstrôɴɢ ˈfôr ˈmēnəɴɢz/ /ˈðɛr prəˈnaʊnst ˈwiːk ɜr ˈstrɔːŋ ˈfɔːr ˈmiːnɪŋz/

  Günün kelimesi

  nidorosity