the wearing down of rock particles by friction due to water or wind or ice

listen to the pronunciation of the wearing down of rock particles by friction due to water or wind or ice
İngilizce - Türkçe

the wearing down of rock particles by friction due to water or wind or ice teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

attrition
{i} zayiat
attrition
sürtünme aşınması
attrition
(Kanun) pişmanlık
attrition
sürtünme
attrition
sürtüşme
attrition
yenme
attrition
yıpranma

Bu noktada, bu sadece bir yıpranma savaşı. Sadece sabırlı olanlar hayatta kalabilirler. - At this point, it's just a war of attrition. Only those who are patient can survive.

attrition
sürtünerek yıpranma
attrition
soyulma/yorulma
attrition
{i} yıpratma
attrition
{i} aşındırma
attrition
(Askeri) YIPRANMA; ZAYİAT: Bir kuvvetin muharebeye hazırlık derecesinde, personel ve malzeme kaybıyla meydana gelen azalma
attrition
(Diş Hekimliği) dhk. de diş yüzeylerinin çiğneme nedeni ile zamanla aşınması
attrition
{i} aşınma
İngilizce - İngilizce
grinding
detrition
attrition
Abrasion
the wearing down of rock particles by friction due to water or wind or ice

  Heceleme

  the wear·ing Down of rock particles by fric·tion due to wa·ter or wind or ice

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi werîng daun ıv räk pärtıkılz bay frîkşın dyu tı wôtır ır waynd ır ays

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈwerəɴɢ ˈdoun əv ˈräk ˈpärtəkəlz ˈbī ˈfrəksʜən ˈdyo͞o tə ˈwôtər ər ˈwīnd ər ˈīs/ /ðiː ˈwɛrɪŋ ˈdaʊn əv ˈrɑːk ˈpɑːrtəkəlz ˈbaɪ ˈfrɪkʃən ˈdjuː tə ˈwɔːtɜr ɜr ˈwaɪnd ɜr ˈaɪs/

  Günün kelimesi

  manitou