the vermiform appendix

listen to the pronunciation of the vermiform appendix
İngilizce - Türkçe

the vermiform appendix teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

appendix
(Askeri) LAHİKA: 1. Bir ana dökümana yapılan yardımcı ek. Ana döküman için esas, fakat metne dahil edilemeyecek kadar yüklü veya miktarca çok olan ayrıntı genellikle lahikalar halinde toplanır. 2. MEME: Bir balonun alt tarafındaki hava veya gaz hücresine doğrudan doğruya bağlanmış olan kısa boru. Bu borudan, balonu şişirmek veya içindeki gazı boşaltmak için. faydalanılır
appendix
ulama
appendix
(Biyoloji) uzantı
appendix
(Tıp) apendiks
vermiform appendix
ekbağırsak
appendix
apandis

Apandisini aldırmıştı. - She had had her appendix removed.

Cerrah hastanın apandisini çıkardı. - The surgeon took out his patient's appendix.

appendix
ek bağırsak
vermiform appendix
solucan gibi çıkıntı
appendix
{i} ek
appendix
körbağırsağın solucanımsı uzantısı
appendix
apandis/ek
appendix
{i} ek bölüm

Ben ek bölümü kaldıracağım. - I am going to remove the appendix.

appendix
(Tıp) Körbarsağın solucanımsı uzantısı, apandis, apendiks
appendix
{i} (Anatomi) apandis
appendix
(Anatomi) ek, ilave, bir şeye eklenmiş olan örn: appendix vermiformis
appendix
zeyil
appendix
lahika
appendix
{i} ilave
vermiform appendix
apandis
vermiform appendix
körbağırsak
İngilizce - İngilizce
appendix
appendix vermiformis
vermiform appendix
An organ consisting of a blind tube projecting from the caecum, without known function
vermiform appendix
n. A narrow vestigial process projecting from the cecum in the lower right-hand part of the abdomen of some mammals, including humans. Also called vermiform process
vermiform appendix
part of the intestines
the vermiform appendix