the use of magick and sorcery

listen to the pronunciation of the use of magick and sorcery
İngilizce - Türkçe

the use of magick and sorcery teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

witchcraft
{i} büyücülük

Beş köşeli yıldız büyücülükte önemli bir semboldür. - The pentagram is an important symbol in witchcraft.

O, büyücülükle ilgili şeyler okumayı seviyordu. - She liked to read about witchcraft.

witchcraft
{i} büyü

O, büyücülükle ilgili şeyler okumayı seviyordu. - She liked to read about witchcraft.

Tom, büyü uygulama konusunda suçlanıyordu. - Tom was accused of practicing witchcraft.

the use of
kullanımı
witchcraft
{i} sihirbazlık
witchcraft
afsun
witchcraft
bakıcılık
witchcraft
{i} (kötü amaçla yapılan) büyücülük
İngilizce - İngilizce
witchcraft
the use of magick and sorcery