kullanımı

listen to the pronunciation of kullanımı
Türkçe - İngilizce
use by
the use of
kullanım
{i} utilization
kullanım
usage

Mr Jones is very sensitive to the nuances of English and American usage. - Bay Jones, İngiliz ve Amerikan kullanımları arasındaki nüanslara çok duyarlıdır.

Unfortunately, the usage of MacBooks is very limited in Turkey. - Ne yazık ki, Türkiye'deki MacBook kullanımı çok sınırlıdır.

kullanım
use

Recently, the increasing diversity of computer use has extended far beyond the realms of the office. - Son zamanlarda, bilgisayar kullanımında artan çeşitlilik, ofis alanlarının çok ötesine uzandı.

Water law is the field of law dealing with the ownership, control, and use of water as a resource. - Su yasası bir kaynak olarak suya sahip olma, kontrolü ve kullanımı ile ilgili hukuk alanıdır.

kullanımı kolay
user-friendly
kullanımı kolaylaştırıcı sembolik programlama dili
FORTRAN
kullanım
access
kullanım
application

An application of a qualifier precludes non-partaking instances from the compound meaning of a term. - Bir terimin birleşik anlamından dolayı, bir niteleyicinin kullanımı benzemeyen örnekleri engeller.

kullanım
(Bilgisayar) usage is
kullanım
(Bilgisayar) used as
kullanım
employment
sigara kullanımı
smoking
suyun tekrar kullanımı
(Çevre) water reuse
kullanım
usage of
kullanım
utilisation

Education is the acquisition of the art of the utilisation of knowledge. - Eğitim, bilgi kullanımı sanatını edinmedir.

ayrıcalığın kötüye kullanımı
breach of privilege
besin kullanımı
(Denizbilim) feed utilisation
egemen durumun haksız kullanımı
(Hukuk) abuse of dominant position
fon kaynak kullanımı tablosu
(Ticaret) sources and uses statement
fon kaynak kullanımı tablosu
(Ticaret) flow of funds statement
fon kullanımı
(Ticaret) application of funds
iskele kullanımı
wharfage
kapasite kullanımı
(Hukuk) capacity utilisation
kent toprak kullanımı
urban land use
kullanım
gram. usage
kullanım
disposal
kullanım
use; usage
kullanım
using, use
malzeme kullanımı
outfit use
matematik işlemci kullanımı
(Bilgisayar) using math chip
organik maddelerin endüstriyel kullanımı
chemurgy
personel kullanımı
(Ticaret) staff utilization
toprak kullanımı
land use
ulusal imkan ve kabiliyetlerin taktik kullanımı
(Askeri) tactical exploitation of national capabilities
uydu kullanımı
satellite applications
Türkçe - Türkçe

kullanımı teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

kullanım
Kullanma, yararlanma, tasarruf
kullanımı