the transition of a solid directly into the vapor phase

listen to the pronunciation of the transition of a solid directly into the vapor phase
İngilizce - Türkçe

the transition of a solid directly into the vapor phase teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

sublimation
(Tıp) Katı bir cismin gaz hale geçmesi
sublimation
yüceltme
sublimation
süblimasyon
sublimation
arıtma
sublimation
uçunum
sublimation
uçunma
sublimation
{i} süblimleştirme
sublimation
{i} bilinçaltındaki güdüleri iyiye yönlendirme
sublimation
{i} ulvileştirme
sublimation
{i} süblimleşme
sublimation
(Tıp) Bilinçli olarak kabul edilemeyecek olan içgüdülerin bilinç dışı zihni ve bir mekanizma ile şekil değiştirerek kabul edilebilir hallereg irmesi
İngilizce - İngilizce
sublimation
the transition of a solid directly into the vapor phase

  Heceleme

  the tran·si·tion of a sol·id di·rect·ly in·to the va·por phase

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi tränzîşın ıv ı sälıd dayrekli întı dhi veypır feyz

  Telaffuz

  /ᴛʜē tranˈzəsʜən əv ə ˈsäləd dīˈreklē əntə ᴛʜē ˈvāpər ˈfāz/ /ðiː trænˈzɪʃən əv ə ˈsɑːləd daɪˈrɛkliː ɪntə ðiː ˈveɪpɜr ˈfeɪz/

  Günün kelimesi

  dehort