the systematic recording of a company's financial transactions

listen to the pronunciation of the systematic recording of a company's financial transactions
İngilizce - Türkçe

the systematic recording of a company's financial transactions teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bookkeeping
muhasebecilik

Muhasebecilik yapabilir misin? - Can you do bookkeeping?

bookkeeping
{i} saymanlık
bookkeeping
{i} defter tutma

Tom defter tutma metodumuzu benimsedi. - Tom adopted our method of bookkeeping.

bookkeeping
i., muh. defter tutma
bookkeeping
(Mukavele) muhasebe

Muhasebecilik yapabilir misin? - Can you do bookkeeping?

İngilizce - İngilizce
bookkeeping
the systematic recording of a company's financial transactions

  Heceleme

  the sys·tem·a·tic re·cord·ing of a company's fi·nan·cial transactions

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi sîstımätîk rıkôrdîng ıv ı kʌmpıniz fınänşıl tränzäkşınz

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˌsəstəˈmatək rəˈkôrdəɴɢ əv ə ˈkəmpənēz fəˈnansʜəl tranˈzaksʜənz/ /ðiː ˌsɪstəˈmætɪk rəˈkɔːrdɪŋ əv ə ˈkʌmpəniːz fəˈnænʃəl trænˈzækʃənz/

  Günün kelimesi

  jocose