the sum of the loan on which interest is calculated

listen to the pronunciation of the sum of the loan on which interest is calculated
İngilizce - Türkçe

the sum of the loan on which interest is calculated teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

principle
{i} ana

Su her şeyin anasıdır; her şey sudan gelir, ve suya döner. - Water is the principle of all things; all comes from water, and to water all returns.

Kilise ve devletin ayrılması, anayasanın temel ilkelerinden biridir. - The separation of church and state is one of the fundamental principles of the Constitution.

principle
{i} esas
principle
ilke

O, ilkelerine bağlıdır. - He sticks to his principles.

Korku değil, umut insan ilişkilerinde yaratıcı ilkedir. - Hope, not fear, is the creative principle in human affairs.

principle
dürüstlük
principle
ç.ahlak
principle
ana kaynak
principle
prensip

Tom Mary ile prensipte anlaştı. - Tom agreed with Mary in principle.

O prensiplerine sadık kaldı. - He remained steadfast to his principles.

principle
yöntem

Bu ders kitabının ilkesi iletişimsel yönteme dayanmaktadır. - The principle of this textbook is based on the communicative method.

principle
köken
principle
(Askeri) İLKE, PRENSİP: Bazı durum ve münasebetlerin aslında mevcut olan gerçek veya temel kanun. Davranışa hakim olan yerleşmiş bir harekat kuralı
principle
principledprensip sahibi olan
principle
refuse on principle prensibine uygun olmadığından reddetmek
principle
{i} kaide
principle
(isim) ana, esas, prensip, ilke, kaynak, köken, kaide, tamamlayıcı unsur
principle
active principle müessir madde
principle
{i} tamamlayıcı unsur
İngilizce - İngilizce
principle
the sum of the loan on which interest is calculated

  Heceleme

  the sum of the loan on which in·ter·est I·s cal·cu·la·ted

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi sʌm ıv dhi lōn ôn hwîç întrıst îz kälkyıleytıd

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈsəm əv ᴛʜē ˈlōn ˈôn ˈhwəʧ ˈəntrəst əz ˈkalkyəˌlātəd/ /ðiː ˈsʌm əv ðiː ˈloʊn ˈɔːn ˈhwɪʧ ˈɪntrəst ɪz ˈkælkjəˌleɪtəd/

  Günün kelimesi

  aphrodisiac