the sudden occurrence of a violent discharge of steam and volcanic material

listen to the pronunciation of the sudden occurrence of a violent discharge of steam and volcanic material
İngilizce - Türkçe

the sudden occurrence of a violent discharge of steam and volcanic material teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

eruption
(Jeoloji) volkanik püskürme
eruption
{i} fışkırma
eruption
{i} püskürme

Püskürme sonucu en az 31 kişi öldü. - At least 31 people have been killed by the eruption.

Son püskürmede 50'den fazla kişi öldü. Volkanik kayalar bazı kurbanların başına çarptı. - More than 50 people died from the recent eruption. Volcanic rocks struck some victims in the head.

eruption
{i} patlama

Volkanik patlama köyü tehdit etti. - The volcanic eruption threatened the village.

Volkan Vesuvius'un patlaması Pompeii şehrini yıktı. - The eruption of the volcano Vesuvius destroyed the city of Pompeii.

eruption
feveran
eruption
(Tıp) erüpsiyon
eruption
döküntü
eruption
isilik
eruption
sivilce/püskürme
eruption
(Diş Hekimliği) 1. Patlama, püskürme, fırlama, indifa. 2. Diş sürmesi
eruption
{i} kabarma
eruption
{i} (yanardağ) püskürme
eruption
{i} diş çıkması
eruption
püskürme (volkanik)
eruption
(Tıp) Tezahür, kızartı, kabarık, erüpsiyon
eruption
{i} patlak verme
eruption
indifa diş çıkması
eruption
(Biyoloji) erupsiyon
İngilizce - İngilizce
volcanic eruption
eruption
the sudden occurrence of a violent discharge of steam and volcanic material

  Heceleme

  the sud·den oc·cur·rence of a vi·o·lent dis·charge of steam and vol·can·ic ma·te·ri·al

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi sʌdın ıkırıns ıv ı vaylınt dîsçärc ıv stim ınd välkänîk mıtîriıl

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈsədən əˈkərəns əv ə ˈvīlənt dəsˈʧärʤ əv ˈstēm ənd välˈkanək məˈtərēəl/ /ðiː ˈsʌdən əˈkɜrəns əv ə ˈvaɪlənt dɪsˈʧɑːrʤ əv ˈstiːm ənd vɑːlˈkænɪk məˈtɪriːəl/

  Günün kelimesi

  tachyphagia