the state or fact of being turbulent or agitated; tempestuousness, disturbance

listen to the pronunciation of the state or fact of being turbulent or agitated; tempestuousness, disturbance
İngilizce - Türkçe

the state or fact of being turbulent or agitated; tempestuousness, disturbance teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

turbulence
(Meteoroloji,Teknik) turbülans
turbulence
(Askeri) şiddetli çalkantı
turbulence
taş
turbulence
düzensizlik
turbulence
şiddet

Bir bebek iniş öncesinde inişe başlarken bir uçak şiddetli türbülansa çarptığında bir bebek annesinin kollarına atıldı. - A baby was flung out of its mother's arms when a plane hit severe turbulence while commencing its descent prior to landing.

turbulence
sertlik
turbulence
çalkantılı hava
turbulence
haşinlik
turbulence
kargaşa
turbulence
tenek akımı
turbulence
(isim) türbülans, hava boşluğu, gürültü, kargaşa, karışıklık
turbulence
{i} karışıklık
turbulence
(Askeri) GÜRÜLTÜ, KAVGALI GÜRÜLTÜ, PATIRTI
turbulence
türbülans/fırtınalılık
turbulence
{i} (suda/havada) türbülans
turbulence
{i} hava boşluğu
turbulence
{i} gürültü
turbulence
{i} karışıklık, kargaşalık
İngilizce - İngilizce
turbulence
the state or fact of being turbulent or agitated; tempestuousness, disturbance