the state of being precise or exact; exactness

listen to the pronunciation of the state of being precise or exact; exactness
İngilizce - Türkçe

the state of being precise or exact; exactness teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

precision
kesinlik

Kesinlik matematikte önemlidir. - Precision is important in math.

Ölçümde kesinlik önemlidir. - Precision in measurement is important.

precision
(Mühendislik) hassasiyet

Bu haritacı haritalarda hassasiyeti ile ünlüdür. - This cartographer is famous for the precision in his maps.

Ölçümde hassasiyet gereklidir. - Precision in measurement is necessary.

precision
belginlik
precision
duyarlı
precision
(Ticaret) açıklık
precision
tamlık
precision
duyarlık
precision
doğruluk
precision
{i} hassasiyet [müh.]
precision
vuzuh
precision
{i} dakiklik
precision
{s} hassas: a precision instrument hassas
precision
precision bombing tam isabetli bombardıman
precision
dakik
precision
kesinlik (tekrarlı analizlerde birbirine yakın sonuçlar elde edebilme derecesidir)
precision
hassas

Kusursuz hassasiyet, ölçümde gereklidir. - Flawless precision is required in the measurements.

Bu haritacı haritalarda hassasiyeti ile ünlüdür. - This cartographer is famous for the precision in his maps.

İngilizce - İngilizce
precision
state of being
Regarding a person's physical condition
state of being
As opposed to mental condition (state of mind), the overall physical condition of a person
the state of being precise or exact; exactness