the spatial property of the position from which something is observed

listen to the pronunciation of the spatial property of the position from which something is observed
İngilizce - Türkçe

the spatial property of the position from which something is observed teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

point of view
bakış açısı

Bu geçerli bir bakış açısıdır. - This is a valid point of view.

Soruna farklı bir bakış açısından bakalım. - Let's look at the problem from a different point of view.

point of view
görüş açısı
point of view
noktainazar
point of view
bakım
point of view
görüş

Görüşüne tamamen katılıyorum. - I fully agree with your point of view.

O, farklı görüşten insanlara açık. - She is open to people who have a different point of view.

point of view
Nokta-i nazar
İngilizce - İngilizce
point of view
the spatial property of the position from which something is observed

  Heceleme

  the spa·tial prop·er·ty of the po·si·tion from which some·thing I·s ob·served

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi speyşıl präpırti ıv dhi pızîşın fırm hwîç sʌmthîng îz ıbzırvd

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈspāsʜəl ˈpräpərtē əv ᴛʜē pəˈzəsʜən fərm ˈhwəʧ ˈsəmᴛʜəɴɢ əz əbˈzərvd/ /ðiː ˈspeɪʃəl ˈprɑːpɜrtiː əv ðiː pəˈzɪʃən fɜrm ˈhwɪʧ ˈsʌmθɪŋ ɪz əbˈzɜrvd/

  Günün kelimesi

  feuilleton