the responsibility of a guardian

listen to the pronunciation of the responsibility of a guardian
İngilizce - Türkçe

the responsibility of a guardian teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

safekeeping
güvenlikte olma
safekeeping
{f} koru

Değerli şeyler bankanın korumasındadır. - The valuables are in the safekeeping of the bank.

safekeeping
{i} himaye
safekeeping
koruma

Değerli şeyler bankanın korumasındadır. - The valuables are in the safekeeping of the bank.

safekeeping
{i} korunma
safekeeping
{i} saklanma
safekeeping
{i} emniyet
safekeeping
{i} saklama
İngilizce - İngilizce
safekeeping
the responsibility of a guardian

  Heceleme

  the re·spon·si·bi·li·ty of a guard·i·an

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi rispänsıbîlıti ıv ı gärdiın

  Telaffuz

  /ᴛʜē rēˌspänsəˈbələtē əv ə ˈgärdēən/ /ðiː riːˌspɑːnsəˈbɪlətiː əv ə ˈɡɑːrdiːən/

  Günün kelimesi

  internuncio