the quality of habitually keeping silent or being reserved in utterance

listen to the pronunciation of the quality of habitually keeping silent or being reserved in utterance
İngilizce - Türkçe

the quality of habitually keeping silent or being reserved in utterance teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

reticence
{i} suskunluk
reticence
susma
reticence
az konuşma
reticence
gizlilik
reticence
{i} sır tutma
reticence
ağzı sıkılık
reticence
{i} ağzını açmama
İngilizce - İngilizce
reticence
the quality of habitually keeping silent or being reserved in utterance

  Heceleme

  the qua·li·ty of ha·bi·tu·al·ly keep·ing si·lent or be·ing re·served in ut·ter·ance

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi kwälıti ıv hıbîçuli kipîng saylınt ır biîng rizırvd în ʌtırıns

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv həˈbəʧo͞olē ˈkēpəɴɢ ˈsīlənt ər ˈbēəɴɢ rēˈzərvd ən ˈətərəns/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv həˈbɪʧuːliː ˈkiːpɪŋ ˈsaɪlənt ɜr ˈbiːɪŋ riːˈzɜrvd ɪn ˈʌtɜrəns/

  Günün kelimesi

  accrete