the process of moderating a discussion

listen to the pronunciation of the process of moderating a discussion
İngilizce - Türkçe

the process of moderating a discussion teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

moderation
{i} ılım

İyi sağlık egzersiz ve ılımlılıktan ayrılamaz. - Good health is inseparable from exercise and moderation.

Ilımlılık bir erdemdir. - Moderation is a virtue.

moderation
{i} ılımlılık

Ilımlılık bir erdemdir. - Moderation is a virtue.

İyi sağlık egzersiz ve ılımlılıktan ayrılamaz. - Good health is inseparable from exercise and moderation.

moderation
{i} yatıştırma, yumuşatma, azaltma, hafifletme; yatışma, yumuşama, azalma, hafifleme
moderation
azaltma
moderation
yumuşatma
moderation
yatıştırma
moderation
hafifletme
moderation
hafifleme
moderation
(Tıp) moderasyon
moderation
(Dilbilim) özdenetim
moderation
ılımlama
moderation
yavaşlatma
moderation
itidalle
moderation
ılım/yumuşama
moderation
{i} ölçülü olma
moderation
insaf
moderation
in moderation ifrata gitmeden
İngilizce - İngilizce
moderation

The moderation of a large online forum can be hard work.

the process of moderating a discussion

  Heceleme

  the proc·ess of moderating a dis·cus·sion

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi prôses ıv mädıreytîng ı dîskʌşın

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈprôˌses əv ˈmädərˌātəɴɢ ə dəˈskəsʜən/ /ðiː ˈprɔːˌsɛs əv ˈmɑːdɜrˌeɪtɪŋ ə dɪˈskʌʃən/

  Günün kelimesi

  impeach