the process of developing commitment to some course of action

listen to the pronunciation of the process of developing commitment to some course of action
İngilizce - Türkçe

the process of developing commitment to some course of action teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

decision making
karar
decision making
karar,karar verme
decision making
karar üreten
İngilizce - İngilizce
decision making
the process of developing commitment to some course of action

  Heceleme

  the proc·ess of de·ve·lop·ing com·mit·ment to some course of ac·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi prôses ıv dîvelıpîng kımîtmınt tı sʌm kôrs ıv äkşın

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈprôˌses əv dəˈveləpəɴɢ kəˈmətmənt tə ˈsəm ˈkôrs əv ˈaksʜən/ /ðiː ˈprɔːˌsɛs əv dɪˈvɛləpɪŋ kəˈmɪtmənt tə ˈsʌm ˈkɔːrs əv ˈækʃən/

  Günün kelimesi

  oleaginous