build again, reconstruct, erect again

listen to the pronunciation of build again, reconstruct, erect again
İngilizce - Türkçe

build again, reconstruct, erect again teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

rebuild
yeniden inşa etmek

Bizim görevimiz duvarı yeniden inşa etmektir. - Our task is to rebuild the wall.

Güneylilerin yeniden inşa etmek için hiç parası yoktu. - The south had no money to rebuild.

rebuild
(Bilgisayar) yeniden kur
rebuild
onarmak
rebuild
(Askeri) yenileştirmek
rebuild
revizyon yapmak
rebuild
yeniden inşa et

Güneylilerin yeniden inşa etmek için hiç parası yoktu. - The south had no money to rebuild.

Şehrin nüfusunu yeniden inşa etmemiz gerekiyor. - We need to rebuild the population of the town.

rebuild
tamir etmek
rebuild
{f} yenilemek
rebuild
tekrar inşa et
rebuild
{f} yeniden yapmak

Yeniden yapmak için hiç para yoktu. - There was no money for rebuilding.

rebuild
(Askeri) YENİLEŞTİRMEK: Bir malzemenin görünüş, performans ve beklenilen kullanma süresi açısından mümkün olduğu kadar orijinal standardına yakın restore edilmesi. Buna (overhaul and rebuild) ve (recondition) da denir
İngilizce - İngilizce
{f} rebuild
build again, reconstruct, erect again