the point in a titration at which the indicator changes color

listen to the pronunciation of the point in a titration at which the indicator changes color
İngilizce - Türkçe

the point in a titration at which the indicator changes color teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

end point
(Tıp) uç nokta
end point
son çekit
end point
(Kimya) Bir titrasyonda genellikle renk değişimi olarak algılanan reaksiyonun tamamlandığı nokta
end point
Hedef, ulaşılmak istenen son nokta
end point
son nokta
İngilizce - İngilizce
end point
the point in a titration at which the indicator changes color