the placing of one thing on top of another

listen to the pronunciation of the placing of one thing on top of another
İngilizce - Türkçe
İngilizce - İngilizce
superposition
the placing of one thing on top of another

  Heceleme

  the plac·ing of one thing on top of an·oth·er

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi pleysîng ıv hwʌn thîng ôn tôp ıv ınʌdhır

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈplāsəɴɢ əv ˈhwən ˈᴛʜəɴɢ ˈôn ˈtôp əv əˈnəᴛʜər/ /ðiː ˈpleɪsɪŋ əv ˈhwʌn ˈθɪŋ ˈɔːn ˈtɔːp əv əˈnʌðɜr/

  Günün kelimesi

  bromide