the person who brings the appeal

listen to the pronunciation of the person who brings the appeal
İngilizce - İngilizce
Appellant
the person who brings the appeal

  Heceleme

  the per·son who brings the ap·peal

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi pırsın hu brîngz dhi ıpil

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈpərsən ˈho͞o ˈbrəɴɢz ᴛʜē əˈpēl/ /ðiː ˈpɜrsən ˈhuː ˈbrɪŋz ðiː əˈpiːl/

  Günün kelimesi

  svelte