habitual carelessness; negligence

listen to the pronunciation of habitual carelessness; negligence
İngilizce - Türkçe

habitual carelessness; negligence teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

neglect
ihmal

O, bu günlerde yaptığı araştırmayı ihmal ediyor. - He is neglecting his research these days.

Tom işini ihmal etti. - Tom neglected his work.

neglect
{f} ihmal etmek

O, görevini ihmal etmekle suçlandı. - He was blamed for neglect of duty.

Tom görevini ihmal etmekle suçlandı. - Tom was accused of neglecting his duty.

neglect
{f} aldırmamak
neglect
{f} ihmal etmek, savsaklamak, boşlamak
neglect
aldırmama
neglect
savsaklama
neglect
{f} ihmal et

Sağlığımı ihmal ettiğim için pişmanım. - I regret having neglected my health.

O görevlerini ihmal etti. - He neglected his duties.

neglect
savsaklamak
neglect
boşlama
neglect
yapmayı unutmak
neglect
(fiil) aldırmamak, asmak, boşlamak, ihmal etmek, unutmak
neglect
ihmal et,v.ihmal et: n.ihmal
neglect
{f} unutmak
neglect
{i} bakımsızlık

Ev bakımsızlık belirtileri gösteriyor. - The house shows signs of neglect.

neglect
{f} bakmamak, aldırmamak
neglect
{i} bakmama, aldırmama
neglect
savsak kayıtsız
neglect
neglectfully : ihmal edercesine
İngilizce - İngilizce
neglect
habitual carelessness; negligence