the particular alleles at specified loci present in an organism

listen to the pronunciation of the particular alleles at specified loci present in an organism
İngilizce - Türkçe

the particular alleles at specified loci present in an organism teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

genotype
genetik özellik
genotype
genotip

Biyolojide öğrenciler genotip ve fenotip arasındaki farkı öğrenirler. - In biology, the students learn the difference between the genotype and the phenotype.

genotype
(Denizbilim) kalıttür
genotype
(Nükleer Bilimler) genetik tip
genotype
{i} kalıtsal yapı
genotype
(Tıp) Bir organizmanın herediter esas oluşumu
genotype
(Tıp) Jenotip, aynı herediter karakteri gösteren şahılar grubu
genotype
bir organizmanın sahip olduğu genetik nitelikler
İngilizce - İngilizce
genotype
the particular alleles at specified loci present in an organism

  Heceleme

  the par·ti·cu·lar alleles at spe·ci·fied lo·ci pres·ent in an or·ga·ni·sm

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi pırtîkyılır ıleliz ät spesıfayd lōkay prizent în ın ôrgınîzım

  Telaffuz

  /ᴛʜē pərˈtəkyələr əˈlelēz ˈat ˈspesəˌfīd ˈlōkī prēˈzent ən ən ˈôrgəˌnəzəm/ /ðiː pɜrˈtɪkjəlɜr əˈlɛliːz ˈæt ˈspɛsəˌfaɪd ˈloʊkaɪ priːˈzɛnt ɪn ən ˈɔːrɡəˌnɪzəm/

  Günün kelimesi

  scut