the part of grammar that treats of the way a given language is written

listen to the pronunciation of the part of grammar that treats of the way a given language is written
İngilizce - Türkçe

the part of grammar that treats of the way a given language is written teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

orthography
imla
orthography
{i} yazım
orthography
{i} imlâ
İngilizce - İngilizce
orthography
the part of grammar that treats of the way a given language is written

  Heceleme

  the part of gram·mar that treats of the way a giv·en lan·guage I·s writ·ten

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi pärt ıv grämır dhıt trits ıv dhi wey ı gîvın länggwıc îz rîtın

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈpärt əv ˈgramər ᴛʜət ˈtrēts əv ᴛʜē ˈwā ə ˈgəvən ˈlaɴɢgwəʤ əz ˈrətən/ /ðiː ˈpɑːrt əv ˈɡræmɜr ðət ˈtriːts əv ðiː ˈweɪ ə ˈɡɪvən ˈlæŋɡwəʤ ɪz ˈrɪtən/

  Günün kelimesi

  schlep