the operation of cutting off a limb or projecting part of the body

listen to the pronunciation of the operation of cutting off a limb or projecting part of the body
İngilizce - Türkçe

the operation of cutting off a limb or projecting part of the body teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

amputation
(Anatomi) bir organı kesip çıkarma
amputation
amputasyon

Biz de amputasyon yaptık. Onları yapmak zorundaydık. - We also did amputations. We had to do them.

Amputasyon düşündünüz mü? - Have you considered amputation?

amputation
bir kılganın kesilmesi
amputation
kesme
amputation
kesilme
amputation
i., tıb. ampütasyon
amputation
{i} uzvun kesilmesi
amputation
amputasyon,kesim
amputation
{i} organın alınması

Bir organın alınması gerekli. - An amputation is needed.

İngilizce - İngilizce
amputation
the operation of cutting off a limb or projecting part of the body

  Heceleme

  the op·e·ra·tion of cut·ting off a limb or projecting part of the bo·dy

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi äpıreyşın ıv kʌtîng ôf ı lîm ır prıcektîng pärt ıv dhi bädi

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˌäpərˈāsʜən əv ˈkətəɴɢ ˈôf ə ˈləm ər prəˈʤektəɴɢ ˈpärt əv ᴛʜē ˈbädē/ /ðiː ˌɑːpɜrˈeɪʃən əv ˈkʌtɪŋ ˈɔːf ə ˈlɪm ɜr prəˈʤɛktɪŋ ˈpɑːrt əv ðiː ˈbɑːdiː/

  Günün kelimesi

  momism