the main memory of a computer available for program execution or data storage

listen to the pronunciation of the main memory of a computer available for program execution or data storage
İngilizce - Türkçe

the main memory of a computer available for program execution or data storage teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

random access memory
(Bilgisayar,Teknik) rasgele erişimli bellek
random access memory
rastgele erişimli bellek
İngilizce - İngilizce
random access memory
the main memory of a computer available for program execution or data storage

  Heceleme

  the Main me·mo·ry of a com·put·er a·vail·a·ble for pro·gram ex·e·cu·tion or da·ta stor·age

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi meyn memıri ıv ı kımpyutır ıveylıbıl fôr prōgräm eksıkyuşın ır deytı stôrıc

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈmān ˈmemərē əv ə kəmˈpyo͞otər əˈvāləbəl ˈfôr ˈprōˌgram ˌeksəˈkyo͞osʜən ər ˈdātə ˈstôrəʤ/ /ðiː ˈmeɪn ˈmɛmɜriː əv ə kəmˈpjuːtɜr əˈveɪləbəl ˈfɔːr ˈproʊˌɡræm ˌɛksəˈkjuːʃən ɜr ˈdeɪtə ˈstɔːrəʤ/

  Günün kelimesi

  assoil