the main memory of a computer available for program execution or data storage

listen to the pronunciation of the main memory of a computer available for program execution or data storage
Englisch - Türkisch

Definition von the main memory of a computer available for program execution or data storage im Englisch Türkisch wörterbuch

random access memory
(Bilgisayar,Teknik) rasgele erişimli bellek
random access memory
rastgele erişimli bellek
Englisch - Englisch
random access memory
the main memory of a computer available for program execution or data storage

  Silbentrennung

  the Main me·mo·ry of a com·put·er a·vail·a·ble for pro·gram ex·e·cu·tion or da·ta stor·age

  Türkische aussprache

  dhi meyn memıri ıv ı kımpyutır ıveylıbıl fôr prōgräm eksıkyuşın ır deytı stôrıc

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈmān ˈmemərē əv ə kəmˈpyo͞otər əˈvāləbəl ˈfôr ˈprōˌgram ˌeksəˈkyo͞osʜən ər ˈdātə ˈstôrəʤ/ /ðiː ˈmeɪn ˈmɛmɜriː əv ə kəmˈpjuːtɜr əˈveɪləbəl ˈfɔːr ˈproʊˌɡræm ˌɛksəˈkjuːʃən ɜr ˈdeɪtə ˈstɔːrəʤ/

  Wort des Tages

  vogue
Favoriten