the liquid that circulates in the heart, arteries, and veins

listen to the pronunciation of the liquid that circulates in the heart, arteries, and veins
İngilizce - Türkçe

the liquid that circulates in the heart, arteries, and veins teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

blood
{i} kan

Döşemenin her tarafında kan vardı. - There was blood all over the floor.

Nihayet, onlar kanla özgürlüğü satın aldı. - At last, they purchased freedom with blood.

blood
dem
blood
akrabalık
blood
kan bağı

Sen hiç kan bağışladın mı? - Have you ever donated blood?

Bu öğleden sonra kan bağışladım. - I donated blood this afternoon.

blood
huy
blood
{i} soy
blood
kan cisimciği
blood
kan rabıtası
blood
{i} yapı

Tom'a kan nakli yapıldı. - Tom was given a blood transfusion.

blood
nesep soy
blood
(Tıp) Kan, sanguis
blood
blood blister kan oturması
blood
blood count kan sayımı
blood
blood bank kan bankası
blood
kan dökme

Sadece herhangi bir kan dökme olmasını istemiyorum. - I just don't want there to be any bloodshed.

Daha fazla kan dökmek istemedim. - I didn't expect more bloodshed.

blood
bitkilerin suyu
İngilizce - İngilizce
blood
the liquid that circulates in the heart, arteries, and veins