the light emitted by an incandescent object while cooling

listen to the pronunciation of the light emitted by an incandescent object while cooling
İngilizce - İngilizce
afterglow
after-glow
the light emitted by an incandescent object while cooling

  Heceleme

  the light e·mit·ted by an in·can·des·cent ob·ject while cooling

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi layt îmîtıd bay ın înkındesınt ıbcekt hwayl kulîng

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈlīt əˈmətəd ˈbī ən ˌənkənˈdesənt əbˈʤekt ˈhwīl ˈko͞oləɴɢ/ /ðiː ˈlaɪt ɪˈmɪtəd ˈbaɪ ən ˌɪnkənˈdɛsənt əbˈʤɛkt ˈhwaɪl ˈkuːlɪŋ/