the light emitted by an incandescent object while cooling

listen to the pronunciation of the light emitted by an incandescent object while cooling
Englisch - Englisch
afterglow
after-glow
the light emitted by an incandescent object while cooling

  Silbentrennung

  the light e·mit·ted by an in·can·des·cent ob·ject while cooling

  Türkische aussprache

  dhi layt îmîtıd bay ın înkındesınt ıbcekt hwayl kulîng

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈlīt əˈmətəd ˈbī ən ˌənkənˈdesənt əbˈʤekt ˈhwīl ˈko͞oləɴɢ/ /ðiː ˈlaɪt ɪˈmɪtəd ˈbaɪ ən ˌɪnkənˈdɛsənt əbˈʤɛkt ˈhwaɪl ˈkuːlɪŋ/

  Wort des Tages

  oblivious
Favoriten