the level of security required to access an object

listen to the pronunciation of the level of security required to access an object
İngilizce - Türkçe

the level of security required to access an object teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

privilege
{i} ayrıcalık

Her kişi, ayrıcalıklarını kötüye kullanma gücüne sahiptir. - Every person has the power to abuse their privileges.

Sizinle tanışmak bir ayrıcalık. - It's a privilege to meet you.

privilege
{i} imtiyaz

Emperyalizm, güçlü zümrelerin başka topluluklara hükmederek imtiyazlarını koruyup genişletmeye çalıştığı ideoloji ve pratiktir. - Imperialism is an ideology and practice of powerful groups trying to secure or expand their privileges via dominating other groups.

Ödevsiz hak, imtiyazdır. - A right without a duty is a privilege.

privilege
ayrıcalık tanı
privilege
(Ticaret) bağışıklık
privilege
{i} özel hak
privilege
özel izin
privilege
şeref
privilege
{f} ayrıcalık tanımak
privilege
nasip
privilege
ayrıcalık, imtiyaz; özel izin, müsaade, ruhsat; görev dolayısiyle muafiyet; hak
privilege
müşerref
privilege
{i} rüçhan hakkı
privilege
{i} dokunulmazlık
privilege
ayrıcalık,v.ayrıcalık tanı: n.ayrıcalık
privilege
{f} imtiyaz vermek
İngilizce - İngilizce
privilege
the level of security required to access an object

  Heceleme

  the lev·el of se·cu·ri·ty re·quired to ac·cess an ob·ject

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi levıl ıv sîkyûrıti rikwayrd tı äkses ın ıbcekt

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈlevəl əv səˈkyo͝orətē rēˈkwīrd tə ˈakˌses ən əbˈʤekt/ /ðiː ˈlɛvəl əv sɪˈkjʊrətiː riːˈkwaɪrd tə ˈækˌsɛs ən əbˈʤɛkt/

  Günün kelimesi

  elevenses